Menüü

Riina Varts

Juhtimiscoaching & konsultatsioon

Meeskonna coaching

Meeskonna coaching aitab Sul juhina sihte seada, oma inimesi eesmärkide saavutamisele innustada. Töötame meeskonna ja selle liikmetega teatud perioodil, teeme seda nii koos kui ka eraldi. Uurime meeskonda seest ja ka väljast, vaatame kes siia kuuluvad ja mis on meeskonna roll. Mis meeskonda mõjutab ja kes on selle huvigrupid?

Arendame meeskonda ja selle liikmeid, sõnastame üheskoos eesmärgi ja sõlmime kokkulepped omavaheliseks koostööks. Fookuses on nii ülesande (eesmärk, rollid, vastutus, protsessid) kui ka inimsuhetega seonduv (meeskonna dünaamika ja areng).

What team coaching can do is to re-energise, refocus and create collective habits of success (David Clutterbuck).

Võta ühendust

kell